POMPY, SILNIKI, I ZAWORY 

         HYDRAULICZNE © część 1

                    - wykaz slajdów

 Licencja bezterminowa niewyłączna udzielana umową

     

 

                                             COFNIJ               MINIATURY SLAJDÓW

 

        Strona tytułowa   animowana

        Spis treści         -  INTERAKTYWNY

  1. Ciśnienie  - ANIMACJA

  2. Ciśnienie  - ANIMACJA

  3. Jednostka ciśnienia

  4. Prawo Pascala - ANIMACJA

  5. Ciecz w naczyniu zamkniętym

  6. Napędy hydrauliczne - zalety i wady układów

         hydraulicznych

  7. Ciecze w układach hydrostatycznych

  8. Własności cieczy hydraulicznych

  9. Podział cieczy stos. w układach hydraulicznych

10. POMPY ( SILNIKI ) HYDRAULICZNE animacja

11. Zasada pracy pomp - ANIMACJA

12. Najczęściej stosowane rodzaje pomp (silników)

         hydraulicznych.

13. Pompy hydrauliczne  - znaki graficzne

14. Silniki hydrauliczne   - znaki graficzne

15. Pompa zębata (silnik zębaty)

16. Pompa zębata (silnik zębaty) - ANIMACJA

17. Pompa zębata   - ANIMACJA

18. Pompa zębata z kompensacją luzów czołowych

                     - Przekrój A-A

19. Pompa zębata z kompensacją luzów czołowych

                     - Przekrój B-B

20. Silnik krzywkowy

21. Pompa wielotłoczkowa

22. Pompa łopatkowa - budowa

23. Pompa łopatkowa - zasada działania

 

 

 

 

24. Pompa łopatkowa podwójnego działania   

                                   - ANIMACJA

25. Pompa śrubowa - budowa - ANIMACJA

26. Pompy z możliwością regulacji wydajności

        ( pompy o zmiennej wydajności ) - ANIMACJA

27. Zasada działania pomp tłokowych i wielotłocz-

        kowych prostych

28. Pompa tłoczkowa osiowa z wychylna tarczą

29. Pompa tłoczkowa osiowa z wychylnym wirni-

        kiem

30. Pompy - podsumowanie

31. Parametry pracy różnych pomp i silników

32. CYLINDRY (SIŁOWNIKI ) HYDRAULICZNE

33. Schematy typów cylindrów hydraulicznych

34. Cylindry i siłowniki - znaki graficzne - A

35. Cylindry i siłowniki - znaki graficzne - B

36. Cylindry (siłowniki) hydrauliczne

                                     - wysuwanie - ANIMACJA

  37. Cylindry (siłowniki) hydrauliczne

                                        - wsuwanie  - ANIMACJA

38. Cylinder hydrauliczny jednostronnego działania

          - nurnikowy - ogólna budowa

39. Cylinder hydrauliczny dwustronnego działania

            tłokowy z tłoczyskiem - ogólna budowa

40. Pytania kontrolne

41. Czysta strona na informacje dla Wykładowcy

  42. KONIEC - Dziękuję za uwagę

 

          COFNIJ        MINIATURY SLAJDÓW
       
       
 
Copyright © 2008 - 2012   PLANSZE SZKOLENIOWE