BUDOWA ZAGĘSZCZAREK, UBIJAKÓW WIBRACYJNYCH

                   I MŁOTÓW UDAROWYCH   ©  - wykaz slajdów -          

 Licencja bezterminowa niewyłączna udzielana umową                                            COFNIJ                          MINIATURY SLAJDÓW

 

      Strona tytułowa   animowana

      Spis treści         -  INTERAKTYWNY

  1. Zagęszczarka - definicja

  2. Zagęszczarki ubijakowe i wibracyjne

  3. Kategorie zagęszczarek według zastosowań

  4. Charakterystyka zagęszczarki typ ZGSR-25

  5. Budowa zagęszczarki typ ZGSR-25

  6. Parametry techniczne zagęszczarki płytowej

                                                                   C-60

  7. Budowa zagęszczarki C-60

  8. Budowa zagęszczarki C-60 - zdj. 1

  9. Budowa zagęszczarki C-60 - zdj. 2

10. Budowa zagęszczarki C-60 - zdj. 3

11. Budowa zagęszczarki C-60 - zdj. 4

12. Budowa zagęszczarki C-60 - zdj. 5

13. Budowa zagęszczarki C-60 - zdj. 6

14. Budowa zagęszczarki C-60 - zdj. 7

15. Budowa zagęszczarki

16. Budowa zagęszczarki - główne zespoły

17. Budowa zagęszczarki - zdj. 1

18. Budowa zagęszczarki - zdj. 2

19. Budowa zagęszczarki - zdj. 3

20. Budowa zagęszczarki - zdj. 4

21. Budowa zagęszczarki - zdj. 5

22. Budowa zagęszczarki - zdj. 6

23. Budowa zagęszczarki - zdj. 7

24. Dane techniczne zagęszczarek  DPS 3050

        i DPS 3060

25. Budowa wibratora (wzbudnicy)

26. Smarowanie wibratora (wzbudnicy)

27. Sprzęgło odśrodkowe

28. Budowa sprzęgła odśrodkowego

29. Maksymalna dopuszczalna pochyłość

30. Zagęszczarki jednokierunkowe Bella PC - OPIS

31. Zagęszczarki jednokierunkowe Bella PC

        - parametry techniczne

32. Zagęszczarki Wacker

33. Schemat konstrukcji nawierzchni z kostki

        brukowej

 

 

 

 

34. Ubijaki wibracyjne

35. Ubijak wibracyjny - ogólna budowa

36. Ubijak wibracyjny - opis elementów

37. Ubijak wibracyjny LT 600 - przekrój

38. Tabliczka znamionowa ubijaka wibracyjnego

39. Ubijaki wibracyjne LT

40. Młoty udarowe

41. Główne zespoły młota udarowego PIONJAR

          - przekrój

42. Młot udarowy WACKER - przekrój

43. Młot udarowy wyburzeniowy BOSCH GSH 27VC

44. Młot wyburzeniowy BDH 1050 Profi - parametry

         techniczne

45. Młot wyburzeniowy BDH 1050 Profi -

         przekrój - budowa

46. Młot wyburzeniowy BDH 1240 Profi -

         parametry techniczne

47. Młot wyburzeniowy BDH 1240 Profi -

         przekrój - budowa

48. Młot udarowy BOSCH GSH5CE Professional

49. Młot udarowy elektryczny Bosch - przekrój

50. Hałas - definicja

51. Hałas - ciśnienia i poziomy ciśnienia akustyczne-

         go różnych dźwięków

52. Hałas - ochrony indywidualne - rodzaje

53. Hałas - obowiązki pracodawców i pracowników

         w zakresie ochrony przed hałasem

54. Aparat do określania gęstości mas bitumicznych

       - PQI  firmy Transtech (USA) - dane techniczne

55. PQI  firmy Transtech (USA) - widok ogólny

         z drukarką

56. PQI  firmy Transtech (USA) - widok ogólny

57. PQI  firmy Transtech (USA) - pomiar gęstości

          warstwy bitumicznej

58. Czysta strona na informacje Wykładowcy

59. Pytania kontrolne

60. KONIEC - DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

 

          COFNIJ        MINIATURY SLAJDÓW
       
       
 
Copyright © 2008 - 2012   PLANSZE SZKOLENIOWE